meracie transformátory prúdu 0,4 kV
meracie transformátory prúdu 12 kV
meracie transformátory prúdu 25 kV
meracie transformátory prúdu 38 kV
meracie transformátory napätia 12 kV
meracie transformátory napätia 25 kV
meracie transformátory napätia 38 kV
indukèné elektromery
statické elektromery