Meracie transformátory napätia 12 kV:
VTS 12, VTD 12


VTS 12
Izolačné napätie12 kV
Skušobné napätie28 kV
Skušobné napätie rázové75 kV
Menovité prim. napätie3000/Ö3 - 11000/Ö3 V
Menovité sek. napätie100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V
Menovité pomocné napätie100/3, 110/3, 120/3 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100, 150 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3P; 6P
Krajný výkon400 VA
Hmotnosť20 kgVTD 12
Izolačné napätie12 kV
Skušobné napätie35 kV
Skušobné napätie rázové75 kV
Menovité prim. napätie3000 - 11000 V
Menovité sek. napätie100, 110, 120 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3; 3P
Krajný výkon400 VA
Hmotnosť22 kg