Meracie transformátory napätia 25 kV:
VTS 25, VTD 25, VTSO 25, VPT 25,


VTS 25
Izolačné napätie25 kV
Skušobné napätie55 kV
Skušobné napätie rázové125 kV
Menovité prim. napätie3000/Ö3 - 22000/Ö3 V
Menovité sek. napätie100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V
Menovité pomocné napätie100/3, 110/3, 120/3 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100, 150 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3P; 6P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť28 kgVTD 25
Izolačné napätie25 kV
Skušobné napätie55 kV
Skušobné napätie rázové125 kV
Menovité prim. napätie3000 - 22000 V
Menovité sek. napätie100, 110, 120 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3; 3P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť30 kgVTSO 25
Izolačné napätie25 kV
Skušobné napätie55 kV
Skušobné napätie rázové125 kV
Menovité prim. napätie3000/Ö3 - 22000/Ö3 V
Menovité sek. napätie100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V
Menovité pomocné napätie100/3, 110/3, 120/3 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100, 150 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3P; 6P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť34 kgVPT 25
Izolačné napätie25 kV
Skušobné napätie55 kV
Skušobné napätie rázové125 kV
Menovité prim. napätie3000 - 22000 V
Menovité sek. napätie100, 110, 120 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3; 3P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť35 kg