Meracie transformátory napätia 38 kV:
VTS 38, VTSO 38, VTDO 38


VTS 38
Izolačné napätie38,5 kV
Skušobné napätie80 kV
Skušobné napätie rázové180 kV
Menovité prim. napätie3000/Ö3 - 35000/Ö3 V
Menovité sek. napätie100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V
Menovité pomocné napätie100/3, 110/3, 120/3 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100, 150 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3P; 6P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť34 kgVTSO 38
Izolačné napätie38,5 kV
Skušobné napätie80 kV
Skušobné napätie rázové180 kV
Menovité prim. napätie3000/Ö3 - 35000/Ö3 V
Menovité sek. napätie100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3P; 6P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť49 kgVTDO 38
Izolačné napätie38,5 kV
Skušobné napätie80 kV
Skušobné napätie rázové180 kV
Menovité prim. napätie3000 - 35000 V
Menovité sek. napätie100, 110, 120 V
Menovitá frekvencia50 Hz
Výkon30, 50, 75, 100, 150 VA
Trieda presnosti0.2; 0.5; 1; 3P; 6P
Krajný výkon500 VA
Hmotnosť52 kg