Digitálne spínacie hodiny:
LOGIK DW, TIME QRW


LOGIK DW
 • napájanie 230V 50/60 Hz
 • 1 - 2 kanálové 2 DIN modulové prevedenie
 • automatická zmena letného času
 • manuálne programovanie
 • 25 ON/OFF programovateľných impulzov na 1 kanál
 • zaťaženie:
     žiarovky 1500 W
     fluorescentné svietidlá 600W

TypPrevedeniePopis
Logik DWdenné/týždenné1 kanál monostabilný
Logik DW2denné/týždenné2 kanály monostabilné
Logik Yročné1 kanál monostabilný
Logik Y2ročné2 kanály monostabilné
Logik YBročné1 kanál monostabilný
Logik YB2ročné2 kanály monostabilné


TIME QRW 4C
 • 4 kanálové týždenné hodiny
 • EEPROM pamäť pre programovanie
 • časová rezerva 100 hod po nepretržitom 48 hod. nabíjaní
 • možnosť letného času
 • reakcia na vstupný impulz 1 s
 • programovanie podľa vopred nastavených denných blokov
 • pokračovanie programu aj pri výpadku prúdu
 • funkcia Timer pre štart

TypPopisReléNapájanie
TIME QRW 4Ctýždenné4 monostabilné230 V AC - 24 V AC/DC