Galvanický oddeľovač GOU 4F:


GOU 4F
Univerzálny spínač obsahuje 4 nezávislé vstupy s odpovedajúcimi výstupmi. Výstupy sú galvanicky oddelené optočlenom. Súčásťou prístroja je aj sledovač zmeny poradia fáz, či výpadku fáze. Ak sledovač poradia fáz nezapojíme, musíme odstrániť Jumper (na plošnom spoji po odkrytí predného panelu), aby sirénka trvale nehúkala.

Možnosti zapojenia vstupov spínača
kontakt relé, alebo spínač
otvorený kolektor NPN, spoločný emitor
otvorený kolektor, NPN, (Un = 5-120V)
otvorený kolektor, PNP, spoločný emitor
otvorený kolektor, PNP, (Un = 5 - 120V)
jednosmerné napätie Un = 5 - 120V
striedavé napätie Un = 12 - 230V AC

Výstup spínača: Out1 - Out4
- otvorený kolektor NPN, max 48V / 60 mA
- každý výstup je indikovaný príslušnou LED diodou (zelená)
- dĺžka výst. impulzu je min. 80 mS

Sledovač poradia fáz:
Na svorky L1, L2, a L3 pripojíme napätie jednotlivých fáz. Svorky Hf prepojíme káblikom. Ak nezapojíme svorky L1, L2 a L3, bola by neustále v činnosti sirénka sledovača fáz. V tom prípade prepojku Hf nepoužijeme. Ak je všetko v poriadku, svieti LED dióda Norm (žltá) Ak dôjde k výpadku ľubovoľnej fáze, LED Norm zhasne, bliká červená LED (Err) a húka sirénka Ak dôjde k prehodeniu poradia fáz, LED Norm zhasne, svieti červená LED (Err) a húka sirénka.

Zapojenie spínača GOU 4F:
Svorky:
L napájanie 90 – 230 V AC
N nulový vodič
L -> pomocné napájanie
N -> pomocné napájanie
InX vstup 1 - 4
InXs vstup 1s – 4s
L1 fáza L1 pre sledovač fáze ( 70 – 230 V AC )
L2 fáza L2 pre sledovač fáze ( 70 – 230 V AC )
L3 fáza L3 pre sledovač fáze ( 70 – 230 V AC )
PEN uzemnenie ( nemusí sa použiť )
Hf. napájanie obvodu sledovača fáz
Hf. napájanie obvodu sledovača fáz
Com Spoločný pól výstupov 1 – 4

LED diody:
Norm zelená, indikácia sledovania fáz
Err červená, indikácia sledovania fáz
1 – 4 Indikácia výstupov 1 - 4

Technické parametre:
Napájanie podľa obrázku 1
Vstupy 1 – 4 červená, indikácia sledovania fáz
Výstupy 1 – 4 max 48V / 40 mA
Dĺžka výst. impulzu min. 80 ms
Izolačná pevnosť opto oddeľovačov min. 2 kV
Krytie IP20
Skrinka MODULBOX 4M-H53
Rozmer (v*š*h) - 90*71*58
Montáž na DIN lištu
Vstupy sledovania fáz
L1, L2, L3 70 – 400 V AC