Regulátor výbojkového osvetlenia ERVO:


ERVO
  • automatická stabilizácia výstupného napätia na nomimálnu úroveň
  • regulácia príkonu výbojkovej a žiarivkovej osvetľovacej sústavy
  • meranie výstupných hodnôt prúdu a napätia s registráciou úspor
  • chránený systém binárneho spínania
  • jemný regulačný krok

Typ Výstupné
napätie (V)
Výstup.
prúd (V)
Výstup.
výkon (kVA)
Hmotnosť
(kg)
Rozmery
V x Š x H (mm)
ERVO 1,8 1 x 230 8 1,8 16 400 x 300 x 150
ERVO 4,6 1 x 230 20 4,6 26 600 x 400 x 200
ERVO 9,2 2 x 230 20 9,2 55 800 x 600 x 250
ERVO 8 3 x 400/230 12 8,3 38 600 x 600 x 250
ERVO 10 3 x 400/230 15 10,3 58 600 x 600 x 250
ERVO 15 3 x 400/230 20 13,8 70 800 x 600 x 300
ERVO 20 3 x 400/230 27 18,6 95 800 x 800 x 300
ERVO 25 3 x 400/230 36 24,8 155 1000 x 800 x 300
ERVO 30 3 x 400/230 43 29,7 125 1000 x 800 x 300
ERVO 40 3 x 400/230 58 40 160 1000 x 800 x 300
ERVO 60 3 x 400/230 58 60 160 1000 x 800 x 300